ÖVERSIKT

Den här webbplatsen www.wifixtraboost.se (“Webbplatsen”) erbjuds av WIFI XtraBoost (“Företaget”), inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, villkorad av din acceptans av alla villkor, villkor, policy och meddelanden som anges här. Genom att besöka vår webbplats engagerar du dig i vår “Service” och accepterar att vara bunden av följande användarvillkor (“Användarvillkor”, “Villkor”), inklusive de ytterligare villkor och policyer som refereras här och / eller tillgängliga via hyperlänk . Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive men utan begränsning användare som är webbläsare, säljare, kunder, handlare och / eller bidragsgivare för innehåll.

Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant innan du besöker eller använder vår hemsida. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen godkänner du att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkoren i detta avtal kan du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor anses vara ett erbjudande är godkännande uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor. Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att lägga upp uppdateringar och / eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter att eventuella ändringar har skickats innebär att de accepteras.

På hela webbplatsen hänvisar termen “vi”, “oss” och “vår” till företaget. På hela webbplatsen hänvisar termen “vi”, “oss” och “vår” till företaget.

AVSNITT 1 – WEBSITEVILLKOR

Genom att godkänna dessa användarvillkor representerar du att du är minst en majoritetsalder i ditt hemland eller i din bostadsort eller att du är majoritetsålder i ditt hemland eller bostadsort och du har gett oss ditt samtycke till tillåta någon av dina mindre beroende personer att använda den här webbplatsen.

Du får inte använda våra produkter för olagligt eller obehörigt ändamål, eller kan du, vid användningen av Tjänsten, bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv natur.

Ett brott mot eller brott mot något av villkoren kommer att leda till omedelbar uppsägning av dina tjänster.

AVSNITT 2 – ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att neka service till någon av någon anledning när som helst.

Du förstår att ditt innehåll (inte kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar via olika nätverk, och (b) ändras för att anpassa sig och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid under överföring via nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, kopiera, kopiera, sälja, sälja eller utnyttja någon del av Tjänsten, användningen av Tjänsten eller tillgång till Tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss .

Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för enkelhets skyld och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3 – NÄRIGHET, UPPLYSNING OCH TIDLIGHET FÖR INFORMATION

Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, komplett eller aktuell. Materialet på denna webbplats är endast för allmän information och bör inte åberopas eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att samråda med primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Vilket som helst beroende av materialet på denna sida är på egen risk.

Den här webbplatsen kan innehålla viss historisk information. Historisk information, nödvändigtvis, är inte aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du godkänner att det är ditt ansvar att övervaka förändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 – LÄNDER AV TREDJEPART

Vissa innehåll, produkter och tjänster som finns tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part. Tredjepartslänkar på denna webbplats kan rikta dig till tredje parts tjänster eller webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att granska eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och ansvarar inte för material från tredje part eller webbplatser eller för andra material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi är inte ansvariga för skada eller skador i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Läs noga igenom tredje parts policies och rutiner och se till att du förstår dem innan du går in i en transaktion. Klagomål, påståenden, oro eller frågor angående produkter från tredje part ska riktas till tredje part.

AVSNITT 5 – ANVÄNDARBEMÄRKNINGAR, ÅTERBAKA OCH ANDRA FRÅGOR

Om du på begäran skickar vissa specifika inlägg (till exempel tävlingsbidrag) eller utan förfrågan från oss skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, oavsett om du är online, via e-post, via post eller på annat sätt (kollektivt, “kommentarer”) godkänner du att vi, när som helst, utan begränsning kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda eventuella kommentarer som du vidarebefordrar till oss. Vi är och ska inte vara skyldiga att (1) behålla några kommentarer i förtroende (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) för att svara på eventuella kommentarer.

Vi får, men har ingen skyldighet att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi bestämmer enligt vårt eget gottfinnande är olagliga, kränkande, hotande, kränkande, förolämpande, pornografiska, obscena eller på annat sätt anstötliga eller bryter mot partens immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor .

Du godkänner att dina kommentarer inte bryter mot någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller proprietär rättighet. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla skadliga eller på annat sätt olagliga, missbrukande eller obscena material eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till eventuella kommentarer. Du är ensam ansvarig för eventuella kommentarer du gör och deras noggrannhet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för eventuella kommentarer som läggs fram av dig eller någon tredje part.

AVSNITT 6 – INTELLEKTUELL EGENDOM

Webbplatsen innehåller innehåll som ägs eller licensieras av Företaget (“Innehållet”). Innehållet är skyddat av upphovsrätt, varumärke, patent, affärshemlighet och andra lagar och Bolaget äger och behåller alla rättigheter i innehållet och tjänsten. Du kommer inte att ta bort, ändra eller dölja upphovsrätt, varumärke, servicemärkning eller andra varumärkesrättigheter som ingår i eller följa innehållet och du kommer inte att reproducera, ändra, anpassa, förbereda derivatverk baserat på, utföra, visa, publicera, distribuera, sända, sända, sälja, licensera eller på annat sätt utnyttja innehållet.

Företagsnamnet och logotypen är varumärken som tillhör Firma, och får inte kopieras, imitera eller användas, helt eller delvis, utan föregående skriftligt tillstånd. Dessutom är alla sidhuvud, anpassad grafik och skript tjänstens varumärken, varumärken och / eller handelsplagg hos Company, och får inte kopieras, imitera eller användas helt eller delvis utan föregående skriftligt tillstånd från Company.

AVSNITT 7 – ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

Genom att använda vår webbplats eller använda tjänsten samtycker du till att ta emot elektroniska meddelanden från oss. Även om vi kan välja att kommunicera med dig på annat sätt, kan vi också välja att bara kommunicera med dig elektroniskt via e-post eller genom att skicka meddelanden på webbplatsen. Du godkänner att alla avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi skickar till dig elektroniskt uppfyller något lagligt krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

AVSNITT 8 – PERSONLIG INFORMATION

Din inlämning av personlig information via affären regleras av vår integritetspolicy. Mer information finns i vår sekretesspolicy.

AVSNITT 9 – FEL, UNAKTIGHETER OCH UTLÖP

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller typfel, felaktigheter eller försummelser som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader, transiteringstid och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och ändra eller uppdatera information eller avbeställa beställningar om någon information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är oriktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter beställning) .

Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller klargöra information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, med undantag av vad som krävs enligt lag. Inget specifikt uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats ska tas för att ange att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 10 – FÖRBUDS ANVÄNDNINGAR

Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för olagligt syfte, b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar, (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar, d) att åsidosätta eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller andra människors immateriella rättigheter e) Att trakassera, misshandla, förolämpa, skada, anklaga, förtala, avskräcka, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder. (f) lämna in falsk eller vilseledande information (g) ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kan eller kan användas på något sätt som påverkar tjänstens funktionalitet eller funktion eller av någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personuppgifter (i) till spam, phish, pharm, påskott, spindel, krypa eller skrapa; (j) för oanständigt eller omoraliskt syfte eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna hos Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att säga upp din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.

AVSNITT 11 – ANSVAR FÖR GARANTIER ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi garanterar inte, garanterar eller garanterar att din användning av vår webbplats eller tjänst blir oavbruten, i tid, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från användningen av webbplatsen eller tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du godkänner att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten under obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan föregående meddelande.

Du är uttryckligen överens om att din användning av eller oförmåga att använda tjänsten är på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig via tjänsten är (med undantag av vad som uttryckligen anges av oss) tillhandahållna “som det är” och “som tillgängligt” för din användning, utan någon representation, garantier eller villkor av något slag, antingen uttrycka eller implicerade, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet, titel och icke-överträdelse. Under inga omständigheter ska bolaget, våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller någon direkt, indirekt, oavsiktlig, eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning, förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av uppgifter, ersättningskostnader eller liknande skador, vare sig de är baserade i kontrakt, skadestånd (inklusive försumlighet), strikt ansvar eller annars, som härrör från din användning av någon av tjänsten eller produkter som förvärvas med tjänsten eller för något annat krav som på något sätt är relaterade till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive men inte begränsat till några fel eller utelämnanden i något innehåll, eller Eventuell förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av användningen av tjänsten eller innehållet eller produkten som publicerats, överförts eller på annat sätt gjordes tillgänglig via tjänsten, även om den rådde om sin möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den maximala omfattning som lagen tillåter.

AVSNITT 12 – SKADA

Du godkänner att skada Bolaget och vår förälder, dotterbolag, medlemsförbund, samarbetspartners, tjänstemän, regissörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslöst, oskadlig från något krav eller krav, inklusive rimliga advokatavgifter, som görs av någon tredje part på grund av eller som uppstår på grund av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller som referens eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

AVSNITT 13 – SKYLDIGHET

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor är bestämd att vara olaglig, ogiltig eller oförklarlig, skall sådan bestämmelse likväl vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag och den obestridliga delen ska anses vara avskild från dessa villkor Tjänstgöring, sådan bestämning ska inte påverka giltigheten och verkställigheten av övriga övriga bestämmelser.

AVSNITT 14 – AVSLUTNING

Parternas skyldigheter och skulder som uppkommit före uppsägningsdagen ska överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.

Dessa användarvillkor är effektiva såvida inte och ändå upphört av dig eller oss. Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att anmäla att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.

Om du i vår enda dom misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, att följa alla villkor eller villkor i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som ska betalas till och med datum för uppsägning och / eller kan följaktligen neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

AVSNITT 15 – HELT AVTAL

Underlåtenhet att utöva eller verkställa någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett upphävande av sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller operativa regler som vi lägger upp på denna webbplats eller i fråga om Tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av Tjänsten och ersätter eventuella tidigare eller samtidiga avtal, meddelanden och förslag , antingen muntligt eller skriftligt, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, några tidigare versioner av användarvillkoren).

AVSNITT 16 – LAGSTIFTNING

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller er tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med Litauens lagar och du godkänner domstolarnas exklusiva behörighet i Litauen.

AVSNITT 17 – ÄNDRINGAR TILL TJÄNSTER

Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, byta eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att lägga upp uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår hemsida för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår hemsida eller Tjänsten efter att eventuella ändringar i dessa användarvillkor har skickats ut innebär godkännande av dessa ändringar.

AVSNITT 18 – KONTAKTINFORMATION

Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på https://www.wifixtraboost.se/kontakt-se/